SJÖKULTUR


Baj om baj (by and by);

så småningom.

Akter över (astern, abaft);

riktning mot fartygets akter eller dess kölvatten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!