SJÖKULTUR


Baj om baj (by and by);

så småningom.

Sjögång (high sea);

den sjöhävning som uppstår när vågor och dyning bjuder upp till dans.

> Fler sjötermer som du behöver veta!