SJÖKULTUR


Baj om baj (by and by);

så småningom.

Skeppskamrat (shipmate);

om besättningsmedlem på samma fartyg. Jfr seglarkompis

> Fler sjötermer som du behöver veta!