SJÖKULTUR


Bank, bar (bank, av lågty. bank, resp. bar, av fra. barre, "sandrevel");

grund bestående av sand (sandbank) el. lera. Bank kan även betyda flodstrand o.d. (embankment där det rör sig om en anlagd vall), liksom moln- (bank of clouds) eller dimbank (fogbank).

Boms;

envetna tiggare, även om snyltbenägna kollegor.

> Fler sjötermer som du behöver veta!