SJÖKULTUR


Bäring (bearing);

kompassriktning till eller från känt föremål etc.