SJÖKULTUR


Bäring (bearing);

kompassriktning till eller från känt föremål etc.

Kutym (betydligt vanligare till sjöss än på landbacken);

sederegler sjömännen emellan, "stajl".

> Fler sjötermer som du behöver veta!