SJÖKULTUR


Bäring (bearing);

kompassriktning till eller från känt föremål etc.

Sjögång (high sea);

den sjöhävning som uppstår när vågor och dyning bjuder upp till dans.

> Fler sjötermer som du behöver veta!