SJÖKULTUR


Barlast (ballast);

förekomst av vatten, sten eller järnskrot etc i fartygets inre med huvudsyftet att öka stabiliteten.

Kommiss-Atlanten;

Hanöbukten. Jfr Grodatlanten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!