SJÖKULTUR


Barlast (ballast);

förekomst av vatten, sten eller järnskrot etc i fartygets inre med huvudsyftet att öka stabiliteten.

Liverpool, see you in...;

"Kanske ses vi igen någonstans."

> Fler sjötermer som du behöver veta!