SJÖKULTUR


Barndomsminnen;

prinskorv, populär som sjöfrukost tillsammans med äggröra.

Skansadvokat (sea lawyer);

besättningsmedlem som av motpart på befälssidan gärna ses som "självutnämnd uttolkare av lagar och avtal".

> Fler sjötermer som du behöver veta!