SJÖKULTUR


Båtman;

förtöjningsgubbe, jfr Hamnroddare, förväxla ej med....

Béting (bitt);

se pollare.

> Fler sjötermer som du behöver veta!