SJÖKULTUR


Båtman;

förtöjningsgubbe, jfr Hamnroddare, förväxla ej med....

Sjögång (high sea);

den sjöhävning som uppstår när vågor och dyning bjuder upp till dans.

> Fler sjötermer som du behöver veta!