SJÖKULTUR


Båtman;

förtöjningsgubbe, jfr Hamnroddare, förväxla ej med....

Förhyda (sheathe);

förse ett fartygsskrov med skyddsbeklädnad.

> Fler sjötermer som du behöver veta!