SJÖKULTUR


Båtman;

förtöjningsgubbe, jfr Hamnroddare, förväxla ej med....

Runka räck;

sisyfosarbetet att smärgla räckverken i maskin. (Verbet syftar ursprungligen på häftigt svajande eller slingrande fartyg.)

> Fler sjötermer som du behöver veta!