SJÖKULTUR


Båtsman (boatswain);

den främste inom däcksmanskapet. Jfr "Båsen"

Andren;

andre styrman el. maskinist.

> Fler sjötermer som du behöver veta!