SJÖKULTUR


Båtsman (boatswain);

den främste inom däcksmanskapet. Jfr "Båsen"

Smul (smooth);

sjön är smul när den endast bryts av lätta vågor.

> Fler sjötermer som du behöver veta!