SJÖKULTUR


Båtsman (boatswain);

den främste inom däcksmanskapet. Jfr "Båsen"