SJÖKULTUR


Båtsman (boatswain);

den främste inom däcksmanskapet. Jfr "Båsen"

Bunkra;

skaffa ombord fartygets drivmedel. Även lite på skämt om att anskaffa ädla drycker. Jfr Koj.

> Fler sjötermer som du behöver veta!