SJÖKULTUR


Båtsmansstol (boatswain’s chair);

i hisståg fastgjord sittbräda för exempelvis målning och annat arbete på utsidan.

Smul (smooth);

sjön är smul när den endast bryts av lätta vågor.

> Fler sjötermer som du behöver veta!