SJÖKULTUR


Båtsmansstol (boatswain’s chair);

i hisståg fastgjord sittbräda för exempelvis målning och annat arbete på utsidan.

Förhyda (sheathe);

förse ett fartygsskrov med skyddsbeklädnad.

> Fler sjötermer som du behöver veta!