SJÖKULTUR


Båtsmansstol (boatswain’s chair);

i hisståg fastgjord sittbräda för exempelvis målning och annat arbete på utsidan.

Runna (to run);

leda, ansvara för något.

> Fler sjötermer som du behöver veta!