SJÖKULTUR


Baxa (lågty/nederl. baksen, "slå");

förflytta tungt föremål med hjälp av spett etc.

Blindskär (sunken rock);

stengrund som ligger så pass djupt, att vattnet först vid hög sjö bryter över det.

> Fler sjötermer som du behöver veta!