SJÖKULTUR


Bedarra (via no. bedara seg av lågty/nederl. bedaren, "lugna sig", på eng. abate);

om avtagande vindstyrka. Jfr mojna.

Drifta;

maska, underlåta att törna till.

> Fler sjötermer som du behöver veta!