SJÖKULTUR


Bedarra (via no. bedara seg av lågty/nederl. bedaren, "lugna sig", på eng. abate);

om avtagande vindstyrka. Jfr mojna.

Kullajänke;

sjöman inom Helsingborgs- och Höganäsrederier.

> Fler sjötermer som du behöver veta!