SJÖKULTUR


Bedarra (via no. bedara seg av lågty/nederl. bedaren, "lugna sig", på eng. abate);

om avtagande vindstyrka. Jfr mojna.

Lägervall, ligga i;

hjälplöst driva mot land på läsidan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!