SJÖKULTUR


Befaren (experienced);

den som ej är nybörjare till sjöss.

Stopptörn;

jourtjänst vid hamnliggande.

> Fler sjötermer som du behöver veta!