SJÖKULTUR


Befaren (experienced);

den som ej är nybörjare till sjöss.

Ankarspel (windlass);

slags hiss- och draganordning på backen för fällning och hivning av ankaret. Jfr capstan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!