SJÖKULTUR


Befaren (experienced);

den som ej är nybörjare till sjöss.