SJÖKULTUR


Befaren (experienced);

den som ej är nybörjare till sjöss.

Förhyda (sheathe);

förse ett fartygsskrov med skyddsbeklädnad.

> Fler sjötermer som du behöver veta!