SJÖKULTUR


Befaren (experienced);

den som ej är nybörjare till sjöss.

Hissa (hoist, lågty. hissen);

urspr. ren sjöterm med innebörden lyfta, förflytta uppåt.

> Fler sjötermer som du behöver veta!