SJÖKULTUR


Befaren (experienced);

den som ej är nybörjare till sjöss.

Proviant (ship’s provisions);

fartygets förråd av livsmedel, fylls på genom proviantering. Förväxla ej med "Stå’re’s".

> Fler sjötermer som du behöver veta!