SJÖKULTUR


Beknip, komma i (av lågty. beknijpen);

komma i kläm.

Tross (hawser);

grovt tågvirke. (Eng. hawser kommer av halter, "galgrep"; jfr Bom.)

> Fler sjötermer som du behöver veta!