SJÖKULTUR


Belägga (belay);

fastgöra (t.ex. en tågända som lätt skall kunna lossgöras). Förekommer bl.a. i uttrycket "Stopp och belägg!" (belay there).

Fyllenät (gangway/safety net);

skyddsnät mellan fallrep, skrov och kajkant.

> Fler sjötermer som du behöver veta!