SJÖKULTUR


Besättning (crew);

ibland endast syftande på manskapet, ibland åsyftande hela den påmönstrade bemanningen, inbegripet befälet (med tillägget all told om befälhavaren medräknas). En tredje tolkning är manskapet och befälet utom befälhavaren. Tvetydigheten gäller i minst lika hög grad engelska crew. Emellertid finns uttrycket the ship’s complement, som undanröjer varje risk för missförstånd, complement betyder "fulltalig styrka". Samma innebörd har ship’s company, vilket dock kan misstolkas. (På bl.a. franska och ryska används uttrycket équipage i betydelsen fartygsbesättning, med eller utan dubbeltydighet. Ekipage är av samma fornnordiska rot som skepp, med den ursprungliga innebörden "urholkad trädstam". På svenska och engelska leder uttrycket tanken till häst och vagn med eller utan kusk.)

Mantåg (manrope);

säkerhetståg i höfthöjd, t.ex. på fallrepet.

> Fler sjötermer som du behöver veta!