SJÖKULTUR


Besättningslista (crew list);

förteckning över samtliga påmönstrade besättningsmedlemmar, från befälhavaren och nedåt.

Gös (jack);

flagg i fören, på handelsfartyg rederiflaggen eller en flagg med hemortens stadsvapen.

> Fler sjötermer som du behöver veta!