SJÖKULTUR


Besättningslista (crew list);

förteckning över samtliga påmönstrade besättningsmedlemmar, från befälhavaren och nedåt.