SJÖKULTUR


Besättningslista (crew list);

förteckning över samtliga påmönstrade besättningsmedlemmar, från befälhavaren och nedåt.

Sjörum (sea room);

fritt vatten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!