SJÖKULTUR


Besättningslista (crew list);

förteckning över samtliga påmönstrade besättningsmedlemmar, från befälhavaren och nedåt.

Förfånga (relieve);

avlösa (på vakt).

> Fler sjötermer som du behöver veta!