SJÖKULTUR


Besättningslista (crew list);

förteckning över samtliga påmönstrade besättningsmedlemmar, från befälhavaren och nedåt.

Smul (smooth);

sjön är smul när den endast bryts av lätta vågor.

> Fler sjötermer som du behöver veta!