SJÖKULTUR


Bestickföring (plotting the ship’s track);

att på sjökort lägga ut fartygets kurs, tillryggalagda distans och middags-position. Görs av vaktens styrman på "Kuskbocken".

Runna (to run);

leda, ansvara för något.

> Fler sjötermer som du behöver veta!