SJÖKULTUR


Bestickföring (plotting the ship’s track);

att på sjökort lägga ut fartygets kurs, tillryggalagda distans och middags-position. Görs av vaktens styrman på "Kuskbocken".

Mi no sávè;

pidgin eller sjömanstranspiranto, "jag vet inte".

> Fler sjötermer som du behöver veta!