SJÖKULTUR


Blindskär (sunken rock);

stengrund som ligger så pass djupt, att vattnet först vid hög sjö bryter över det.

Sjörum (sea room);

fritt vatten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!