SJÖKULTUR


Blindskär (sunken rock);

stengrund som ligger så pass djupt, att vattnet först vid hög sjö bryter över det.

Kutym (betydligt vanligare till sjöss än på landbacken);

sederegler sjömännen emellan, "stajl".

> Fler sjötermer som du behöver veta!