SJÖKULTUR


Blindskär (sunken rock);

stengrund som ligger så pass djupt, att vattnet först vid hög sjö bryter över det.

Förfånga (relieve);

avlösa (på vakt).

> Fler sjötermer som du behöver veta!