SJÖKULTUR


Blindskär (sunken rock);

stengrund som ligger så pass djupt, att vattnet först vid hög sjö bryter över det.

Måsaspanare;

"Fönstertittare" på skånska.

> Fler sjötermer som du behöver veta!