SJÖKULTUR


Blindventil (dead light);

ett skyddande "lock" över hyttventilen, som Sjöberg annars kan krossa i våldsamt väder.

Bord (board);

"inom skeppsbord" etc. Den av bräder bestående övre kanten av skeppssidan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!