SJÖKULTUR


Block;

enkla lyftanordningar ombord, bildar tillsammans med tågvirke taljor.

Gös (jack);

flagg i fören, på handelsfartyg rederiflaggen eller en flagg med hemortens stadsvapen.

> Fler sjötermer som du behöver veta!