SJÖKULTUR


Bom, last- (derrick);

ett slags lyftanordning. (Föga anar vi att den gamla hederliga lastbommen fått sitt engelska namn av bödeln Derrick i London. Han uppfann på 1600-talet svängbommen, som rationaliserade hängningarna men även fick vidare användning till sjöss. Jfr Tross.)

Surra (lash, av nederl. sjoeren);

med tåg tajta lasten etc.

> Fler sjötermer som du behöver veta!