SJÖKULTUR

> Boms;

Boms;

envetna tiggare, även om snyltbenägna kollegor.

Smul (smooth);

sjön är smul när den endast bryts av lätta vågor.

> Fler sjötermer som du behöver veta!