SJÖKULTUR

> Boms;

Boms;

envetna tiggare, även om snyltbenägna kollegor.

Andren;

andre styrman el. maskinist.

> Fler sjötermer som du behöver veta!