SJÖKULTUR

> Boms;

Boms;

envetna tiggare, även om snyltbenägna kollegor.