SJÖKULTUR

> Boms;

Boms;

envetna tiggare, även om snyltbenägna kollegor.

Skansadvokat (sea lawyer);

besättningsmedlem som av motpart på befälssidan gärna ses som "självutnämnd uttolkare av lagar och avtal".

> Fler sjötermer som du behöver veta!