SJÖKULTUR

> Boms;

Boms;

envetna tiggare, även om snyltbenägna kollegor.

Bunkra;

skaffa ombord fartygets drivmedel. Även lite på skämt om att anskaffa ädla drycker. Jfr Koj.

> Fler sjötermer som du behöver veta!