SJÖKULTUR


Bord (board);

"inom skeppsbord" etc. Den av bräder bestående övre kanten av skeppssidan.

Stampa (pitch);

om fartygets rörelser i grov sjö för ifrån - duvning med fören och sättning med aktern.

> Fler sjötermer som du behöver veta!