SJÖKULTUR


Bord (board);

"inom skeppsbord" etc. Den av bräder bestående övre kanten av skeppssidan.

Femöres-Line;

Gorthon Line (rederiets tidigare logotyp erinrade om gamla femöringar)

> Fler sjötermer som du behöver veta!