SJÖKULTUR


Bordläggning (plating; el. planking beroende på om metall el. trä använts);

skrovets beklädnad, på spanten.

Kommiss-Atlanten;

Hanöbukten. Jfr Grodatlanten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!