SJÖKULTUR


Bordläggning (plating; el. planking beroende på om metall el. trä använts);

skrovets beklädnad, på spanten.

Hiva (heave);

dra in (vajer), hala ombord (tross) etc. (Därav ett hiv, lyft av ett sling.) Jfr hyva.

> Fler sjötermer som du behöver veta!