SJÖKULTUR


Bordläggning (plating; el. planking beroende på om metall el. trä använts);

skrovets beklädnad, på spanten.

Vederlag;

intjänad fritid.

> Fler sjötermer som du behöver veta!