SJÖKULTUR


Bordläggning (plating; el. planking beroende på om metall el. trä använts);

skrovets beklädnad, på spanten.

Lämpa överbord (jettison);

göra sig av med last etc, t.ex. för att minska slagsida.

> Fler sjötermer som du behöver veta!