SJÖKULTUR


Bordläggning (plating; el. planking beroende på om metall el. trä använts);

skrovets beklädnad, på spanten.

Mantåg (manrope);

säkerhetståg i höfthöjd, t.ex. på fallrepet.

> Fler sjötermer som du behöver veta!