SJÖKULTUR


Bris (breeze, via lågty. av fra. brise);

vindstyrka mellan stiltje och kultje.

Skansadvokat (sea lawyer);

besättningsmedlem som av motpart på befälssidan gärna ses som "självutnämnd uttolkare av lagar och avtal".

> Fler sjötermer som du behöver veta!