SJÖKULTUR


Bris (breeze, via lågty. av fra. brise);

vindstyrka mellan stiltje och kultje.

Kommiss-Atlanten;

Hanöbukten. Jfr Grodatlanten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!