SJÖKULTUR


Bris (breeze, via lågty. av fra. brise);

vindstyrka mellan stiltje och kultje.

Bord (board);

"inom skeppsbord" etc. Den av bräder bestående övre kanten av skeppssidan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!