SJÖKULTUR


Brottsjö (breach, breaker, comber);

se bränning

Skeppskamrat (shipmate);

om besättningsmedlem på samma fartyg. Jfr seglarkompis

> Fler sjötermer som du behöver veta!