SJÖKULTUR


Brygga, kommando- (bridge);

ofta avses enbart styrhytten. Kallas ibland vanvördigt "kuskbocken".

Ankarspel (windlass);

slags hiss- och draganordning på backen för fällning och hivning av ankaret. Jfr capstan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!