SJÖKULTUR


Brygga, kommando- (bridge);

ofta avses enbart styrhytten. Kallas ibland vanvördigt "kuskbocken".

Bunkra;

skaffa ombord fartygets drivmedel. Även lite på skämt om att anskaffa ädla drycker. Jfr Koj.

> Fler sjötermer som du behöver veta!