SJÖKULTUR


Brygga, kommando- (bridge);

ofta avses enbart styrhytten. Kallas ibland vanvördigt "kuskbocken".

Dreja bi (heave to. Av nederl. bijdraaien);

att upphäva fartygets framfart och, med hjälp av maskin, försöka hålla det på samma plats (t.ex. för att ta ombord lots).

> Fler sjötermer som du behöver veta!