SJÖKULTUR


Brygga, kommando- (bridge);

ofta avses enbart styrhytten. Kallas ibland vanvördigt "kuskbocken".