SJÖKULTUR


Brygga, kommando- (bridge);

ofta avses enbart styrhytten. Kallas ibland vanvördigt "kuskbocken".

Bestickföring (plotting the ship’s track);

att på sjökort lägga ut fartygets kurs, tillryggalagda distans och middags-position. Görs av vaktens styrman på "Kuskbocken".

> Fler sjötermer som du behöver veta!