SJÖKULTUR


Bryggstöttare;

öknamn på nautiker, jfr "fönstertittare", "måsaspanare"

Förhyda (sheathe);

förse ett fartygsskrov med skyddsbeklädnad.

> Fler sjötermer som du behöver veta!