SJÖKULTUR


Bryggstöttare;

öknamn på nautiker, jfr "fönstertittare", "måsaspanare"

Hissa (hoist, lågty. hissen);

urspr. ren sjöterm med innebörden lyfta, förflytta uppåt.

> Fler sjötermer som du behöver veta!