SJÖKULTUR


Bryggstöttare;

öknamn på nautiker, jfr "fönstertittare", "måsaspanare"

Stopptörn;

jourtjänst vid hamnliggande.

> Fler sjötermer som du behöver veta!