SJÖKULTUR


Bukt (bight);

om de runda "öglor" som skapas när tross eller kätting skjuts upp på däck.

Sjögång (high sea);

den sjöhävning som uppstår när vågor och dyning bjuder upp till dans.

> Fler sjötermer som du behöver veta!