SJÖKULTUR


Bukt (bight);

om de runda "öglor" som skapas när tross eller kätting skjuts upp på däck.

Hiva (heave);

dra in (vajer), hala ombord (tross) etc. (Därav ett hiv, lyft av ett sling.) Jfr hyva.

> Fler sjötermer som du behöver veta!