SJÖKULTUR


Bukt (bight);

om de runda "öglor" som skapas när tross eller kätting skjuts upp på däck.

Blindskär (sunken rock);

stengrund som ligger så pass djupt, att vattnet först vid hög sjö bryter över det.

> Fler sjötermer som du behöver veta!