SJÖKULTUR


Bukt (bight);

om de runda "öglor" som skapas när tross eller kätting skjuts upp på däck.

Skeppskamrat (shipmate);

om besättningsmedlem på samma fartyg. Jfr seglarkompis

> Fler sjötermer som du behöver veta!