SJÖKULTUR


Bulbstäv (bulb stem);

kulformad stäv i eller under vattenlinjen, för att minska vattenmotståndet. (Även skämtsamt om sjömans kulmage.)

Svälja ankaret;

gå iland för gott.

> Fler sjötermer som du behöver veta!