SJÖKULTUR


Bulbstäv (bulb stem);

kulformad stäv i eller under vattenlinjen, för att minska vattenmotståndet. (Även skämtsamt om sjömans kulmage.)

Törna in (turn in);

antingen att avsluta arbetspasset/vakten eller att krypa till kojs.

> Fler sjötermer som du behöver veta!