SJÖKULTUR


Bulbstäv (bulb stem);

kulformad stäv i eller under vattenlinjen, för att minska vattenmotståndet. (Även skämtsamt om sjömans kulmage.)

Drifta;

maska, underlåta att törna till.

> Fler sjötermer som du behöver veta!