SJÖKULTUR


Bulbstäv (bulb stem);

kulformad stäv i eller under vattenlinjen, för att minska vattenmotståndet. (Även skämtsamt om sjömans kulmage.)

Lägervall, ligga i;

hjälplöst driva mot land på läsidan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!