SJÖKULTUR

> Bulk;

Bulk;

gods i "lös vikt", t.ex. malm eller spannmål.

Skansadvokat (sea lawyer);

besättningsmedlem som av motpart på befälssidan gärna ses som "självutnämnd uttolkare av lagar och avtal".

> Fler sjötermer som du behöver veta!