SJÖKULTUR


Bunkra;

skaffa ombord fartygets drivmedel. Även lite på skämt om att anskaffa ädla drycker. Jfr Koj.

Lodskott;

resultatet av enstaka lodning.

> Fler sjötermer som du behöver veta!