SJÖKULTUR


Bunkra;

skaffa ombord fartygets drivmedel. Även lite på skämt om att anskaffa ädla drycker. Jfr Koj.

Runna (to run);

leda, ansvara för något.

> Fler sjötermer som du behöver veta!