SJÖKULTUR


Byssa (galley, "caboose");

kök ombord (av lågtyska kabüse, kabyss).

Bestickföring (plotting the ship’s track);

att på sjökort lägga ut fartygets kurs, tillryggalagda distans och middags-position. Görs av vaktens styrman på "Kuskbocken".

> Fler sjötermer som du behöver veta!