SJÖKULTUR


Byssa (galley, "caboose");

kök ombord (av lågtyska kabüse, kabyss).

Akterförtöjd (stern-fast);

förskeppet förankrat eller förtöjt vid boj och endast aktern in mot kaj e.d.

> Fler sjötermer som du behöver veta!