SJÖKULTUR


Bysstelegrafen (galley orders eller galley yarn);

skämtsamt om ryktesspridning kring kommande hamnanlöp etc.

Barlast (ballast);

förekomst av vatten, sten eller järnskrot etc i fartygets inre med huvudsyftet att öka stabiliteten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!