SJÖKULTUR


Bysstelegrafen (galley orders eller galley yarn);

skämtsamt om ryktesspridning kring kommande hamnanlöp etc.

Tross (hawser);

grovt tågvirke. (Eng. hawser kommer av halter, "galgrep"; jfr Bom.)

> Fler sjötermer som du behöver veta!