SJÖKULTUR


Cabotage;

inrikes kustsjöfart.

Stopptörn;

jourtjänst vid hamnliggande.

> Fler sjötermer som du behöver veta!