SJÖKULTUR


Capstan;

förtöjningswinsch/spel på poopen. Jfr ankarspel.

Gös (jack);

flagg i fören, på handelsfartyg rederiflaggen eller en flagg med hemortens stadsvapen.

> Fler sjötermer som du behöver veta!