SJÖKULTUR


Capstan;

förtöjningswinsch/spel på poopen. Jfr ankarspel.

Katamaran;

tvekölat flytetyg, av tamilska katta ("knyta ihop") och maram ("trä"), ursprungligen par av timmerstockar.

> Fler sjötermer som du behöver veta!