SJÖKULTUR


Capstan;

förtöjningswinsch/spel på poopen. Jfr ankarspel.

Förhyda (sheathe);

förse ett fartygsskrov med skyddsbeklädnad.

> Fler sjötermer som du behöver veta!