SJÖKULTUR


Castaway;

skeppsbruten person. Jfr maroon och shipwrecked.

Hiva (heave);

dra in (vajer), hala ombord (tross) etc. (Därav ett hiv, lyft av ett sling.) Jfr hyva.

> Fler sjötermer som du behöver veta!