SJÖKULTUR


Castaway;

skeppsbruten person. Jfr maroon och shipwrecked.

Gös (jack);

flagg i fören, på handelsfartyg rederiflaggen eller en flagg med hemortens stadsvapen.

> Fler sjötermer som du behöver veta!