SJÖKULTUR


Castaway;

skeppsbruten person. Jfr maroon och shipwrecked.

Anvisning;

enstaka penningförsändelse via rederiet. Jfr dragsedel.

> Fler sjötermer som du behöver veta!