SJÖKULTUR


Castaway;

skeppsbruten person. Jfr maroon och shipwrecked.

Femöres-Line;

Gorthon Line (rederiets tidigare logotyp erinrade om gamla femöringar)

> Fler sjötermer som du behöver veta!