SJÖKULTUR


Castaway;

skeppsbruten person. Jfr maroon och shipwrecked.