SJÖKULTUR


Castaway;

skeppsbruten person. Jfr maroon och shipwrecked.

Vederlag;

intjänad fritid.

> Fler sjötermer som du behöver veta!