SJÖKULTUR


Castaway;

skeppsbruten person. Jfr maroon och shipwrecked.

Skeppskamrat (shipmate);

om besättningsmedlem på samma fartyg. Jfr seglarkompis

> Fler sjötermer som du behöver veta!