SJÖKULTUR


Cheeseost;

ost (onödig dubblering, dumpas härmed till skeppsråttorna!)

Kutym (betydligt vanligare till sjöss än på landbacken);

sederegler sjömännen emellan, "stajl".

> Fler sjötermer som du behöver veta!