SJÖKULTUR


Cheeseost;

ost (onödig dubblering, dumpas härmed till skeppsråttorna!)

Blindskär (sunken rock);

stengrund som ligger så pass djupt, att vattnet först vid hög sjö bryter över det.

> Fler sjötermer som du behöver veta!