SJÖKULTUR


Chopchop;

mat (uttryck från fart på Östern).

Vederlag;

intjänad fritid.

> Fler sjötermer som du behöver veta!