SJÖKULTUR


Chopchop;

mat (uttryck från fart på Östern).

Kutym (betydligt vanligare till sjöss än på landbacken);

sederegler sjömännen emellan, "stajl".

> Fler sjötermer som du behöver veta!