SJÖKULTUR


Chopchop;

mat (uttryck från fart på Östern).

Smul (smooth);

sjön är smul när den endast bryts av lätta vågor.

> Fler sjötermer som du behöver veta!