SJÖKULTUR


Chopchop;

mat (uttryck från fart på Östern).

Skeppskamrat (shipmate);

om besättningsmedlem på samma fartyg. Jfr seglarkompis

> Fler sjötermer som du behöver veta!