SJÖKULTUR


Chopchop;

mat (uttryck från fart på Östern).

Kommiss-Atlanten;

Hanöbukten. Jfr Grodatlanten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!