SJÖKULTUR


Container ("box", "burk");

godsbehållare som revolutionerat de intermodala varutransporterna. Det första renodlade containerfartyget ("box ship") lär ha varit brittiska Clipper. Efter konvertering sattes hon 1956 i trafik för Anglo-Continental Container Services, som utvecklat en aluminiumcontainer. Samma år köpte Malcolm McLean det amerikanska tankerrederiet Pan Atlantic. Den 26 april 1956 lämnade rederiets m/t Ideal X Newark, försedd med containers på plattformar för att slippa gå på lätten efter att oljelasten lossats. Detta var också embryot till containerjätten Sea-Land.

Mantåg (manrope);

säkerhetståg i höfthöjd, t.ex. på fallrepet.

> Fler sjötermer som du behöver veta!