SJÖKULTUR

> Crew;

Crew;

se Besättning.

Förhyda (sheathe);

förse ett fartygsskrov med skyddsbeklädnad.

> Fler sjötermer som du behöver veta!