SJÖKULTUR


Cumshaw;

internationell sjömansterm för småmutor inom branschen. Kommer av kinesiska kam sia (eller japanska motsvarigheten kan sha), som skrivs med två tecken, vilka tillsammans betyder "tacksamhet", "uppskattning". Troligen blev uttrycket bevingat genom att de kinesiska hamnarnas tiggare ideligen brukade upprepa det. Sannolikt felaktig är teorin att cumshaw skulle vara en till Kinakusten anpassad förvrängning av eng. commission i betydelsen provision eller tantiem, dvs vinstandel. Se Kaplake.

Tonnagerum, -lucka (tonnage hatch);

aktersta luckan som på vissa fartygstyper tillkom som en mätteknisk finess. Hade dock även praktisk betydelse. Via den kom man in i de vanliga lastrummen utan att behöva lucka av dessa.

> Fler sjötermer som du behöver veta!