SJÖKULTUR


Dagg (colt);

kort tågända, förr använd som straffredskap ombord ("få dagg").

Akter över (astern, abaft);

riktning mot fartygets akter eller dess kölvatten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!