SJÖKULTUR


Dagg (colt);

kort tågända, förr använd som straffredskap ombord ("få dagg").

Roder, ror (helm, rudder, av lågty. rôder, "roddredskap");

fartygets styrinrättning.

> Fler sjötermer som du behöver veta!