SJÖKULTUR


Dagg (colt);

kort tågända, förr använd som straffredskap ombord ("få dagg").

Bord (board);

"inom skeppsbord" etc. Den av bräder bestående övre kanten av skeppssidan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!