SJÖKULTUR


Dagg (colt);

kort tågända, förr använd som straffredskap ombord ("få dagg").

Hissa (hoist, lågty. hissen);

urspr. ren sjöterm med innebörden lyfta, förflytta uppåt.

> Fler sjötermer som du behöver veta!