SJÖKULTUR


Dagg (colt);

kort tågända, förr använd som straffredskap ombord ("få dagg").

Lämpa överbord (jettison);

göra sig av med last etc, t.ex. för att minska slagsida.

> Fler sjötermer som du behöver veta!