SJÖKULTUR


Datumlinjen (date line);

löper längs 180:e längdgraden, med några lokala avvikelser. (T.ex. för de västligaste Aleuterna, som annars alltid skulle vara en dag före det övriga USA.) Vid sjöresa västvart förlorar alla ombord en dag, och i motsatta riktningen kanske någon ombord får två födelsedagar i följd. Vid resa ostvart får svenska besättningar övertidsersättning för allt arbete dagen efter passagen, och vid resa västvart hoppas dagen efter passagen över i arbetstidsjournalen. Månadslönen påverkas ej, oavsett riktning. På västgående amerikanska fartyg lär man fira att man, genom passagen, kommer in i Realm of the Golden Dragon, "den gyllene drakens boningar". Nykomlingarna får ett certifikat, som liknar ekvatorsdopcertifikaten.