SJÖKULTUR


Destination, destinerad (bound for);

sjöresans mål. Jfr voyage.

Smörland (Cape Flyaway);

förefaller vara land i sikte, visar sig när man kommit närmare vara långsträckta moln, som plötsligt "smälter som smör".

> Fler sjötermer som du behöver veta!