SJÖKULTUR


Destination, destinerad (bound for);

sjöresans mål. Jfr voyage.

Shipwrecked;

om fartyg som lidit skeppsbrott. Jfr castaway.

> Fler sjötermer som du behöver veta!