SJÖKULTUR


Dikt (close);

nära, tätt intill. Dikt babord (hard aport) är en order att lägga rodret hårt åt babord.

Hissa (hoist, lågty. hissen);

urspr. ren sjöterm med innebörden lyfta, förflytta uppåt.

> Fler sjötermer som du behöver veta!