SJÖKULTUR


Distans (distance);

avståndet mellan två positioner, mätt i nautiska mil.

Bord (board);

"inom skeppsbord" etc. Den av bräder bestående övre kanten av skeppssidan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!