SJÖKULTUR


Distans (distance);

avståndet mellan två positioner, mätt i nautiska mil.

Hissa (hoist, lågty. hissen);

urspr. ren sjöterm med innebörden lyfta, förflytta uppåt.

> Fler sjötermer som du behöver veta!