SJÖKULTUR


Distans (distance);

avståndet mellan två positioner, mätt i nautiska mil.