SJÖKULTUR


Dödvikt (deadweight);

vikten av den last fartyget kan ta, samt vikten av bunkers, färskvatten och förråd. Mäts vanligen i engelska long tons. Se deplacement, dräktighet.

Norsk packning;

se Helsingborgspackning

> Fler sjötermer som du behöver veta!