SJÖKULTUR


Dragg (drag, creeper, grapnel);

slags (driv)ankare, änterhake. (Även skämtsamt om en manlig kroppsdel.)

Stopptörn;

jourtjänst vid hamnliggande.

> Fler sjötermer som du behöver veta!