SJÖKULTUR


Dragg (drag, creeper, grapnel);

slags (driv)ankare, änterhake. (Även skämtsamt om en manlig kroppsdel.)

Lägervall, ligga i;

hjälplöst driva mot land på läsidan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!