SJÖKULTUR


Dragsedel;

uppdrag el. fullmakt från sjöman att viss summa månatligen må dras från hyran och överföras till någon annan. Jfr anvisning.

Under däck;

dels "innertak" ombord, och dels inredning under väderdäck.

> Fler sjötermer som du behöver veta!