SJÖKULTUR


Dragsedel;

uppdrag el. fullmakt från sjöman att viss summa månatligen må dras från hyran och överföras till någon annan. Jfr anvisning.

Cheeseost;

ost (onödig dubblering, dumpas härmed till skeppsråttorna!)

> Fler sjötermer som du behöver veta!