SJÖKULTUR


Dragsedel;

uppdrag el. fullmakt från sjöman att viss summa månatligen må dras från hyran och överföras till någon annan. Jfr anvisning.

Svälja ankaret;

gå iland för gott.

> Fler sjötermer som du behöver veta!