SJÖKULTUR


Dragsedel;

uppdrag el. fullmakt från sjöman att viss summa månatligen må dras från hyran och överföras till någon annan. Jfr anvisning.

Förfånga (relieve);

avlösa (på vakt).

> Fler sjötermer som du behöver veta!