SJÖKULTUR


Dragsedel;

uppdrag el. fullmakt från sjöman att viss summa månatligen må dras från hyran och överföras till någon annan. Jfr anvisning.

Måsaspanare;

"Fönstertittare" på skånska.

> Fler sjötermer som du behöver veta!