SJÖKULTUR


Dragsedel;

uppdrag el. fullmakt från sjöman att viss summa månatligen må dras från hyran och överföras till någon annan. Jfr anvisning.

Kap;

avser oftast Godahoppsudden.

> Fler sjötermer som du behöver veta!