SJÖKULTUR


Dräktighet (burthen, burden tonnage);

ursprungligen det antal tuns - tunnor eller fat - vin som rymdes i ett lastrum. A tun var liktydigt med två pipor eller fyra oxhuvud - andra mått för våtvaror - eller runt tusen liter. Av tunnage blev tonnage. Bruttodräktigheten (gross), som mäts i bruttoregisterton (BRT), är den invändiga rymden av fartygets slutna rum utom dubbla bottentankar och ytterligare något undantag. Nettodräktigheten (net) kallas det avgiftspliktiga tonnaget och mäts i nettoregisterton. Det avser BRT minus rymden av bl.a. maskinrummet och ligger till grund för hamn- och farledsavgifter. Se deplacement, dödvikt.

Deplacement (displacement);

vikten av den mängd vatten fartyget tränger undan, identisk med vikten av själva fartyget inklusive all last, utrustning osv. Mäts i engelska ton (long tons): 1.016 kg. Se dräktighet, dödvikt.

> Fler sjötermer som du behöver veta!