SJÖKULTUR


Dräktighet (burthen, burden tonnage);

ursprungligen det antal tuns - tunnor eller fat - vin som rymdes i ett lastrum. A tun var liktydigt med två pipor eller fyra oxhuvud - andra mått för våtvaror - eller runt tusen liter. Av tunnage blev tonnage. Bruttodräktigheten (gross), som mäts i bruttoregisterton (BRT), är den invändiga rymden av fartygets slutna rum utom dubbla bottentankar och ytterligare något undantag. Nettodräktigheten (net) kallas det avgiftspliktiga tonnaget och mäts i nettoregisterton. Det avser BRT minus rymden av bl.a. maskinrummet och ligger till grund för hamn- och farledsavgifter. Se deplacement, dödvikt.

Stuvare (chief stevedore, av lågty. stuwen, "packa");

sköter på redarens/befraktarens uppdrag stuvning av lasten ombord samt organiserar lastning och lossning. Avser således stuveribolaget och dess ledning men används ofta som benämning på stuveri- eller hamnarbetaren. Jfr sjåare.

> Fler sjötermer som du behöver veta!